Iwamoto Laboratoly

People (as of October 1, 2023)

 Namee-mail
(@iis.u-tokyo.ac.jp)
Professor
  Satoshi Iwamoto iwamoto
Visiting Senior Research Fellow
  Yuchen Zhao (Associate Professor, Xi’an University of Technology) zhaoyc
Research Associates
  Satomi Ishida satomi
Project Research Associate
  Feng Tian tianfeng
  Sangmin Ji smji
JSPS Postdoctral Research Fellow
  Natsuko Ishida n-ishida
Project Researcher
  Hidetsugu Matsukiyo hi-matsu
Senior Collaborator
  Masao Nishioka nishioka
Technical Adviser
  Hideo Otsuki otsuki
Secretary
  Miwa Kitagawa miwa1121
Doctor Course Students D3
  Zhiwei Dai dai-zw
Doctor Course Students D2
  Pholsen Natthajuks besto
  Guangtai Lu lugt
  Chengkun Zhang zck20
Master Course Students M2
  Xinyi Wang wangxy
  Runming Zhang zrunm
Master Course Students M1
  Nao Harada harada12
  Koudai Iijima k-iijima
Research Student
  Xiaomeng Chi cxolivia
  Zhikai Zhao zhaozhk
  Haokun Jin jinhk